Permacultuur Ethiek

Permaculture Ethics

De 3 ethische uitganspunten van permacultuur ontwerp zorgen ervoor dat het resultaat ook echt duurzaam is.

Een centraal aspect van permacultuur ontwerp is dat het gebaseerd is op 3 ethische uitganspunten:

Zorg voor de aarde.

Zorg voor mensen.

Deel het overschot.

Samen staan deze drie uitganspunten aan de basis voor elk permacultuur ontwerp.

Ethiek is een cultureel geëvolueerd mechanisme dat het menselijk eigenbelang reguleert. Permacultuur ethiek is voort gekomen uit onderzoek naar gemeenschaps-ethiek en is gebaseerd op samenlevingen die in relatief evenwicht bestaan met hun omgeving. Het toepassen van deze ethische tradities uit andere culturen hoeft niet te betekenen dat we de opgedane kennis en inzichten van de moderne tijd moeten negeren, maar het is wel belangrijk om te beseffen dat voor een succesvolle overgang naar een duurzame toekomst, de huidige sociale normen en waarden verder kunnen evolueren.
De 3 uitganspunten van duurzame ontwikkeling

Op het eerste gezicht doen de 3 ethische uitganspunten van Permacultuur denken aan 3 centrale uitganspunten van Duurzame ontwikkeling in het algemeen: People, Planet, Profit.

De 3 uitganspunten van duurzame ontwikkeling

De eerste ywee uitgangspunten zijn inderdaad nagenoeg gelijk.  In het laatste uitganspunt zit er echter wel enig verschil. Alhoewel beide punten er van uitgaan dat er winst zal worden gemaakt (Overschot / Profit), zit er verschil in hoe er met deze winst moet worden omgegaan.

In het conventionele model van duurzame ontwikkeling wordt hier niet nader op ingegaan, wat in feite wil zeggen dat alle opbrengsten naar de eigenaar/initief nemer gaan van het ontworpen systeem. In een permacultuur ontwerp daarentegen wordt er van uit gegaan dat deze winst verdeeld wordt en op die manier dus niet aan slechts een of enkele mensen ten goede zal komen.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook