Permacultuur moestuin

Permacultuur Moestuin

In een permacultuur moestuin ligt de nadruk op werken met de natuur in plaats van tegen haar. Dit betekent bijvoorbeeld dat we biologisch tuinieren en geen kunstmatige mest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Maar veel meer nog betekent het dat we proberen de methodes en patronen van de natuur na te bootsen in onze tuin.


Verhoogde Plantbedden

De natuur is al perfect en alleen door de inzichten die we verwerven door haar aandachtig te observeren en begrijpen, kunnen we een gezonde en productieve tuin creëren. We kunnen gebruik maken van de gelaagdheid van planten die we ook in de natuur vinden om kleinschalig intensief te produceren, we kunnen stenen en water gebruiken om warmte vast te houden tijdens de koude Hollandse maanden, en slim zijn met het aanplanten van plantengildes die elkaar beschermen, voeden, en goede insecten aantrekken. Op deze manier ontstaat er een totaalbeeld van een gezonde en slimme moestuin, een die ontegenzeggelijk zal leiden tot een gezond en wijs leven.

Workshop Permacultuur Moestuin

In deze 1 dag durende permacultuur cursus willen wij u de meest essentiële vaardigheden bijbrengen om uw eigen moestuin op te zetten en te onderhouden. De nadruk ligt daarom geheel op het opdoen van de praktijkervaring die vereist is om kennis om te zetten in actie.

Permacultuur ethiek, principes en ontwerp toepassen

Ontwerp
We beginnen de dag met een korte bespreking hoe Permacultuur ons de gereedschappen kan aanhanden bij h
et ontwerpen en aanleggen van een moestuin. Zo maken we kennis met het toepassen van systeem-denken op onze moestuin en een ‘nieuwe’ manier van kijken en begrijpen van onze (natuurlijke) omgeving. Deze inzichten kunnen we dan aanwenden om alle factoren die van invloed zijn op de moestuin te betrekken bij het ontwerp proces.

Compost, gier en biologische hulpmiddelen maken

Vruchtbaarheid is de fundering voor een tuin die een heel mensenleven en langer meegaat. Vaak denken mensen bij vruchtbaarheid in de tuin alleen aan de voedingsstoffen die men toevoegt bijvoorbeeld als kunstmest, wat minder mensen weten is dat het juist te doen is om het leven in de bodem. In dit deel brengen wij de twee samen en gaan we aan de slag met het maken van drie biologische middelen die ons zullen helpen bij het opbouwen van een vruchtbare bodem: hete compost, gier en biologische hulpmiddelen ter bescherming en voeding van de moestuin.

Plantenbedden aanleggen en beplanten

Bij het ontwerp en aanleg van een moestuin komen een aantal belangrijke overwegingen kijken. We houden rekening met ons klimaat, de bodem, de materialen die gepast zijn om toe te passen, en de elementen zoals de wind, regen, en zon. Verder is het belangrijk om te weten wat te planten, wanneer het te planten en waarom we het planten. In dit afrondend onderdeel vertaalt het permacultuur ontwerp zich naar de daadwerkelijke moestuin, we leren hoe we zelf een verhoogd bed aanleggen, beplanten, en verzorgen.

 Voor meer informatie en inschrijvingen kun u Contact opnemen met ons team.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook