Permacultuur

“Permacultuur? Bedoel je niet Permafrost??” Het is niet altijd even makkelijk uit te leggen aan mensen wat Permacultuur is. MIsschien kunnen we Oom Wikipedia vragen om opheldering:

Definitie Permacultuur

“Permacultuur […] is een samengesteld begrip van de Latijnse woorden permanens (volhardend) en cultura (huishouden). Soms uitgelegd als een samentrekking van de Engelse woorden Permanent Agriculture of Permanent Culture. Het begrip is in de jaren ’70 aan de universiteit van Tasmanië (Australië) ontwikkeld door Bill Mollison en David Holmgren. De bedenkers hebben permacultuur ontwikkeld om oplossingen te vinden voor een groot aantal problemen die de industriële monocultuur landbouw met zich meebrengt. In Australië namen verwoestijning en bodemerosie schrikbarende vorm aan. Daarnaast waren problemen als de vervuiling van het grondwater door kunstmestgebruik, te veel bestrijdingsmiddelen en op grote schaal voorkomende ziekten in monocultuurproducten wereldwijd een groot probleem.”

Permacultuur Ontwerp

“Permacultuur heeft voor deze problemen oplossingsmethodes gevonden door natuurlijke ecosystemen en traditionele kleinschalige voedselproductiesystemen te bestuderen. Aan de hand van de resultaten werd een methodologie ontworpen die functies vervult voor de mens, bijv. voedselvoorziening, met de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Het resultaat kan men een “ontworpen ecosysteem” noemen. Permacultuur onderscheidt zich van biologische landbouw, die zich ook baseert op ecologie, o.a. door het nadrukkelijk gebruikmaken van meerjarige planten (climax vegetatie) en het ontbreken van wisselteelt en jaarlijkse grondbewerkingen (‘no-till’ landbouw – Masanobu Fukuoka).

Permacultuur heeft als ontwerpmethodologie een breder toepassingsgebied dan alleen voedselproductie. In de praktijk is permacultuur meestal gericht op kleinschalige zelfvoorzienende landbouw, terwijl biologische landbouw meer commercieel productiegericht is, en in dit opzicht tussen permacultuur en chemisch-industriële landbouw instaat.”

Permacultuur Ethiek

Permacultuur als een discipline is gebouwd op een Ethische fundering. Het is dan ook zodanig uniek in de zin dat het wetenschap met ethiek verbind, zodat ons werk zich vertaald naar iets positiefs en verantwoord, en niet gesaboteerd wordt door gewetensloze en kapitaalgedreven krachten die onze huidige maatschappij zo kenmerkt. De drie ethische grondbeginselen van Permacultuur zijn:

Zorg dragen voor de Aarde

Zorg dragen voor de Mensen

Delen van het Overschot


Als wij ons handelen door deze drie grondbeginselen laten leiden, kunnen we beginnen aan een positieve opwaardse spiraal van verandering, in onszelf en onze omgeving!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook